Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY, Turystyka

Jakie wymogi muszą spełniać firmy proponujące przewóz ludzi?

Jak wiadomo nasze prawo zakłada nadzwyczaj duże kary za nieprzestrzeganie przez przewoźników wszelkich przepisów dotyczących przewożenia ludzi. Szczególnie w wielu przypadkach kontrole przeprowadzane są w przypadku przewoźników, którzy trudnią się przewożeniem dzieci, na przykład na wyjazdy szkolne lub ewentualnie kolonie. Istnieje nawet zapis, jaki mówi o tym, iż przed planowanym wyjazdem, każdy rodziciel ma prawo zgłosić wyjazd dzieckana policję. W owym czasie wysyłany zostaje patrol, który ma za zadanie przeprowadzić szczegółową kontrolę. Naturalnie w takiej sytuacji sprawdza się w pierwszej kolejności trzeźwość kierowcy.

Kolejnym etapem tak przeprowadzanej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego auta. Wiadomo jakkolwiek, iż autokar, jaki jest wadliwy nie powinien wyjeżdżać na drogi. Głównie w sytuacji, gdy wiezie kilkadziesiąt uczniów. Policja ma prawo także zażądać od kierującego tak określanej książki przewozowej. Powinien w nią być wyposażony każdy autokar, który prowadzi przewóz osób – zobacz przewóz osób Racibórz. W takiej książce wpisuje się miejsce zaczęcia podróży, punkt docelowy oraz miejsca przekraczania granicy, jeśli ma to miejsce. Dodatkowo policja przeprowadzająca kontrolę może też zażyczyć sobie przekazania informacji zarejestrowanych na tachografie. Przede wszystkim służy to sprawdzeniu, czy kierowcy przestrzegają ustawowo określonego czasu pracy. A tutaj przepisy są niezmiernie restrykcyjne.

Rzecz jasna należy także pamiętać o tym, że pojazd transportujący dzieci oraz młodzież musi być oznakowany nadzwyczajnymi tablicami, żeby inni użytkujący drogę mieli świadomość, że danym autobusem przewożone są dzieci oraz ze w związku z tym należy zachować wzmożoną ostrożność. Zgodnie z zasadami, transport osób powinien odbywać się też w obecności przewodnika wycieczek, który może wylegitymować się specjalnymi uprawnieniami. Jeżeli jest to wyjazd za granicę, pilot musi mieć również potwierdzoną znajomość języka kraju docelowego bądź też innego języka, który został uzgodniony z zagranicznym kontrahentem. W czasie podróży należy robić określonej długości odpoczynki, a w trakcie jazdy autobusem wszyscy pasażerowie powinni mieć zapięte pasy.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY